Milí priatelia! Po vydarenej hasičskej zábave sa ide do práce! Aby naša obec bola opäť krajšia a čistejšia, i my sa zapojíme do upratovacieho dňa, ktorý sa bude konať v sobotu 9.4.2016. Pozvánku nám poslala Komisia obrany, verejného poriadku, bezpečnosti a životného prostredia. Rovnako ako vlani, ponuku pomôcť prijímame! Ak môžete, prineste si vlastné hrable, lopaty a iné náradie potrebné k upratovaniu. Vrecia a kontajnery zabezpečí obec. Akcia sa začína zrazom o 8:00 pred obecným úradom.