Výkonný výbor:

 

Predseda:                  Katarína Tóthová

Podpredsedovia:       Mária Grožajová

                                  Mario Porubec

 

Ďalšie organizačné zložky:

 

Ekonóm:                    Andrea Hlboká

Pokladníčka:             Eva Farbová

 

 

Kontrolný orgán - revízor: Katarína Hajasová