Dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o podporu Občianskeho združenia „Pre náš Tomášov“, ktorého cieľom sú aktivity pre deti, mládež a občanov obce Tomášov.

Tento rok môžete podporiť našu činnosť tým, že poukážete 2% z vašej dane z príjmov za rok 2015 na naše občianske združenie.

 

Právna forma:            Občianske združenie

Názov organizácie:      „Pre náš Tomášov“

IČO:                         42415411

 

Sídlo organizácie:       Mlynská 19, 90044 Tomášov, okres Senec

 

IBAN:                       SK4183300000002900726252

Názov banky:             Fio banka a.s.

 

 

AKO NA TO:

 

Milí naši priatelia !

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že občianske združenie „Pre náš Tomášov“                   je zaregistrované v  ZOZNAME PRÍJIMATEĽOV 2% NA ROK 2016. Zároveň si Vás touto cestou  dovoľujeme poprosiť o Vašu podporu v podobe poukázania  týchto percent z dani v prospech občianskeho združenia Pre náš Tomášov. Týmto spôsobom je možné, zabezpečiť, aby sa časť z Vašich daní použila na prospešný účel na úrovni našej komunity,   aby sa časť Vašich daní použila, v súlade s našimi stanovami, na realizáciu našich spoločných aktivít - smerom k Vám.

Sme si vedomí, že Vaše rozhodnutie podporiť naše občianske združenie Pre náš Tomášov, vyžaduje určité „papierové úsilie“, preto pripájame postup ako na to.

 

POSTUP  VAŠICH  KROKOV  NA  POUKÁZANIE  2%  Z  DANI

A)  Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a NEVYKONÁVALI ste v roku 2015 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2016 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy          do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu  PRE NÁŠ TOMÁŠOV spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť združeniu,         že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

·         IČO: 42415411

·         Právna forma: Občianske združenie

·         Obchodné meno : Pre náš Tomášov

·         Sídlo: Mlynská 19, 900 44 Tomášov

3. Najneskôr do 30.4.2016 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2015 minimálne 40 hodín.

 

Tlačivá :

o    VYHLÁSENIE (NOVÉ, EDITOVATEĽNÉ! PDF), alebo

o    Vyhlásenie FO_2015_verzia 1  (EDITOVATEĽNÉ PDF, umožňuje vytlačiť údaje, nie však uložiť)  a

o    Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015 (editovateľné DOC)

 

B)  Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama (napr. živnostník)

 

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia Pre náš Tomášov poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3.Potrebné údaje na vyplnenie:

·         IČO: 42415411

·         Právna forma: Občianske združenie

·         Obchodné meno : Pre náš Tomášov

·         Sídlo: Mlynská 19, 900 44 Tomášov

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskemu združeniu Pre náš Tomášov.

 

Tlačivá :

1.    Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)

2.    POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015– vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a)Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2015 (word)
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca 2015 (word)

 

C)  Právnická osoba

 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2015 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne          do 31.3.2016) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako občianskemu združeniu Pre náš Tomášov), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2015 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združeniu Pre náš Tomášov 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3.  Potrebné údaje na vyplnenie:

·         IČO: 42415411

·         Právna forma: Občianske združenie

·         Obchodné meno : Pre náš Tomášov

·         Sídlo: Mlynská 19, 900 44 Tomášov

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

 

Tlačivo : 

daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)

  

Ak budete mať problémy pri poukázaní 2% dane pre naše občianske združenie, obráťte sa na nás, radi Vám poradíme. Ďalšie informácie Vám poskytne Váš účtovník/čka alebo  na www.rozhodni.sk