Koncept detského florbalového turnaja 2016 v Tomášove

 

 

Miesto: námestie pred kultúrnym domom v Tomášove

Deň: 20.5.2016, od 16:00 (piatok)

Organizátor: OZ „Pre náš Tomášov“

Spôsob turnaja:

         Deti sa rozdelia geograficky a podľa veku vždy na dve skupiny, ktoré medzi sebou odohrajú florbalový zápas 3x15 minút. Deti budú rozdelené v troch úrovniach, takže sa budú hrať 3 zápasy. Z nich vyjde celkový víťaz na zápasy (3:0, alebo 2:1)

 

Geografické delenie:

         Pre vytvorenie tímov bude rozhodujúca demarkačná čiara, ktorú vytvára hlavná cesta od Malinova na Janíky. Strana od cesty smerom na kostol, ZŠ, ihrisko, či Malý Dunaj vytvára tím reprezentujúci SEVER. Strana na opačnú stranu smerom na kaštieľ, alebo mlyn tvorí tím JUH. Takže deti už vedia, do ktorého tímu patria. Deti z Madarásu budú reprezentovať JUH. Deti z mimo obce zaradíme podľa svetovej strany, alebo potreby počtu účastníkov v tíme.

 

Vekové delenie:

         Vytvoria sa tri úrovne, ktoré medzi sebou zvedú zápasy, ktoré sa budú počítať do konečného výsledku.

1.    Úroveň – SMALL .... deti vo veku 7-10 rokov, ročníky narodenia 2006-2009, prakticky deti prvého stupňa

2.    Úroveň – MIDDLE .... deti vo veku 11-12 rokov, ročníky narodenia 2004-2005,  piataci a šiestaci ZŠ

3.    Úroveň – LARGE .... deti vo veku 13-15 rokov, ročníky narodenia 2001 – 2003, siedmaci až deviataci ZŠ

 

Registrácia hráčov z oboch ZŠ:

         U p. učiteľky Zuzany Čižmárovej (vyučuje na slovenskej ZŠ). Registrovať sa treba do 10.mája 13:00.

 

Štartovné:

         U žiackeho turnaja nie je žiadne štartovné, deti sa zúčastňujú podujatia zdarma.

 

Zabezpečenie:

         Pre deti bude pripravené občerstvenie, (pitný režim i párky), zdravotná služba, rozhodca, rozlišovačky. Zabezpečia sa i hokejky, ale odporúčame, aby si deti priniesli vlastné.

 

Vyhlasovanie súťaže:

         Deti sa odmenia na druhý deň v sobotu o 10:00 počas slávnostného odovzdávania florbalového výstroja pre obe ZŠ.