Valné zhromaždenie OZ „Pre náš Tomášov“

 

Dátum:         29.1.2016 (piatok), 18:00

Miesto:        U Halásza (zadná miestnosť)

Program:

1.     Otvorenie VZ „PNT“, voľba návrhovej komisie, zapisovateľky a voľba člena OZ zodpovedného za vedenie VZ

2.     Schválenie programu VZ „PNT“

3.     Správa pokladníčky OZ (Eva Farbová)

4.     Správa účtovníčky OZ (Andrea Hlboká)

5.     Správa kontrolórky o hospodárení OZ (Katka Hajašová)

6.     Schválenie členského a spôsob jeho výberu na rok 2016

7.     Schválenie dodatku pri prolongovaní  žiadostí o 2 percentá z dani na notárskych úradoch

8.     Schválenie dodatku k vytvoreniu „Čestného členstva“ nášho OZ

9.     Všeobecná správa predsedu OZ o doterajšej činnosti (Katka Tóthová)

10.                       Správa člena OZ k Mikulášovi pri Malom Dunaji (Heňa Rušáková)

-         Videá pred a po správe

11.                       Správa člena OZ k lyžovačke 2015 (Ľubka Schulzová)

-         Videá po správe

12.                       Správa člena OZ k participácii na upratovacom dni – marec 2015 (Oto Šátek)

13.                       Správa člena OZ k nerealizovanej zábave Senzus 2015 (Mária Grožajová)

14.                       Správa člena OZ k Florbalovému turnaju 2015 (Laco Mókus)

-         Videá pred i po správe

15.                        Správa člena OZ k participácii na akcii „Leto s rybou“ (Zolo Hajaš)

-         Videá pred i po správe

16.                       Správa člena OZ k víťaznému projektu OZ v súťaži SPPoločne o florbalový výstroj (Silvia Bystrianová)

17.                        Správa člena OZ k zbierke šatstva pre chudobných na Slovensku  (Anka Múčková)

-         Videá pred i po správe

18.                        Správa člena OZ k našej účasti na futbalovom turnaji NBT Lagúna cup 2015 (Heňo Hlboký)

-         Video po správe

19.                        Správa člena OZ k našej participácii na Mikulášovi 2015 (Andrea Hlboká)

-         Video po správe

20.                        Správa člena k neuskutočnenému „Ježiškovmu sľubu“ 20.12.2015 na letisku (Mario Porubec)

21.                        Plán aktivít na rok 2016 (Mária Grožajová)

22.                        Rôzne (každý si môže pripraviť svoje námety)

23.                        Návrh na uznesenie

-         Video po uznesení

24.                         Záver

 

·        Po každom bode nasleduje krátka diskusia

·        Správy členov maximálne do dvoch minút, vyzdvihnúť klady a negatíva