V nedeľu 12.11.2023 sa konalo už v poradí naše 10. valné zhromaždenie. Tentoraz sme opäť hodnotili predchádzajúci rok a pripravovali akcie na nasledujúce obdobie. Tešíme sa z Vašej účasti a na náš jubilejný 10. rok našej existencie. Nech sa naďalej deti, mládež a obyvatelia Tomášova tešia z našich akcií. PS: správa z Valného zhromaždenia sa pripravuje a bude uverejnená čoskoro