Míli členovia nášho OZ „Pre náš Tomášov“

 

           Náš spoločný Silvester nám jasne pripomenul, že minulý rok sa skončil a o slovo sa prihlásil ten nový. Preto by sme našich verných členov poprosili o uhradenie členského príspevku za rok 2023. Výška ostáva nezmenená, tj. 1€/mesiac, celkové ročné členské vychádza na 12€. Poprosíme uhradiť členské za celý rok do 20.2.2023. Samozrejme všetkým, ktorí tak urobia, bude platiť tradičná výrazná zľava na všetky aktivity, ktoré dokážeme zorganizovať v tomto roku.

Ako sa dá členské uhradiť, prípadne prihlásiť do združenia?

 

  1. Možnosť – v hotovosti u pani Henriety Rušákovej (tel: 0903 769 015)
  2. Bankovým prevodom - 2900726252/8330 s odkazom pre prijímateľa = Vaše meno(IBAN: SK4183300000002900726252)

FIO banka

 

           Noví členovia, poprosíme informovať o vstupe do združenia niekoho z našich štatutárov, či ekonómku (Katarína Tóthová, Lucia Livinská, Mario Porubec, Henrieta Rušáková).

           Súčasne dávame do pozornosti našim súčasným členom, ako i budúcim členom, že najbližšie Valné zhromaždenie sa bude konať pravdepodobne na spoločnej lyžovačke 23.-26. februára.