Míli členovia nášho OZ „Pre náš Tomášov“

 

           V roku 2020 sme síce boli veľmi obmedzení v našej činnosti a obávame sa, že podobná situácia bude minimálne aj v prvej polovici roku 2021. Veríme však, že postupne sa naše aktivity opäť rozbehnú a budeme môcť opäť organizovať atraktívne podujatia. Združenie však naďalej funguje a i v takejto neľahkej situácii by sme našich verných členov poprosili o uhradenie členského príspevku za rok 2021. Výška ostáva nezmenená, tj. 1€/mesiac, celkové ročné členské vychádza na 12€. Poprosíme uhradiť členské za celý rok do 15.4.2021. Samozrejme všetkým, ktorí tak urobia, bude platiť tradičná výrazná zľava na všetky aktivity, ktoré dokážeme ešte zorganizovať v tomto roku. A keby sa opäť nemohli akcie konať, tak sa pre aktívnych členov i v roku 2021 pripraví nejaký benefit, ako poďakovanie za vernosť i v dobe, kedy sa neplatí členské iba za výhody na zájazdoch J

 

Ako sa dá členské uhradiť, prípadne prihlásiť do združenia?

 

  1. Možnosť – v hotovosti u pani Henriety Rušákovej (tel: 0903 769 015)
  2. Bankovým prevodom - 2900726252/8330 s odkazom pre prijímateľa = Vaše meno(IBAN: SK4183300000002900726252)

FIO banka

 

           Noví členovia, poprosíme informovať o vstupe do združenia niekoho z našich štatutárov, či ekonómku (Katarína Tóthová, Mária Grožajová, Mario Porubec, Henrieta Rušáková).

           Súčasne dávame do pozornosti našim súčasným členom, ako i budúcim členom, že najbližšie Valné zhromaždenie sa bude konať podľa pandemickej situácie. Budeme Vás určite informovať v predstihu.