Valné zhromaždenie OZ „Pre náš Tomášov“ - POZVÁNKA

 Program Valného zhromaždenia 31. 3. 2019

 

Dátum:         31. 3. 2019 (nedeľa) o 16:00 hod

Miesto:        Kultúrny dom v Tomášove

Program:

1.     Otvorenie VZ „PNT“, voľba návrhovej komisie, zapisovateľky a voľba člena OZ zodpovedného za vedenie VZ

2.     Schválenie programu VZ „PNT“

3.     Správa pokladníčky a účtovníčky (Eva Farbová)

4.     Správa revízora OZ (Katka Hajašová)

5.     Schválenie členského a spôsob jeho výberu na rok 2019

6.     Schválenie dodatku pri prolongovaní  žiadostí o 2 percentá z dani na notárskych úradoch

7.     Všeobecná správa predsedu OZ o doterajšej činnosti (Katka Tóthová)

8.     Správa člena OZ k lyžovačke  2018 (Mario Porubec) - Video

9.    Správa člena OZ k participácii na upratovacom dni v Tomášove – apríl 2018 (Heňa Rušáková)

10.    Správa člena OZ

- k Florbalovému turnaju 2018 (Laco Mókus) - Video

-  k participácii na akcii „Leto s rybou“  a letného výletu (Ľubka Schultzová) - Video

-  k zbierke šatstva pre chudobných na Slovensku  v r. 2018 (Anka  Múčková) – Video (MP)

-  k našej účasti na futbalovom turnaji NBT Lagúna cup 2018, ,  stolnom  tenise, (Heňo Hlboký a Mario Porubec) - Video

-  k divadelnému predstaveniu a silvestrovskej zábave 2018  (Heňa Rušáková) -  Videá

11.     Plán aktivít na rok 2019, 2020 (Mária Grožajová)

12.    Rôzne (každý si môže pripraviť svoje námety)

13.    Návrh na uznesenie +  Video po uznesení

14.    Záver, občerstvenie

 

Pozývame

všetkých sympatizantov občianskeho združenia Pre náš Tomášov, ktorí majú záujem spolupracovať,  spolupôsobiť a zúčastňovať sa akcií pripravovaných našim OZ, aby zavítali medzi nás a prípadne boli oficiálne aj našimi členmi. Prínos projektov do budúcnosti  je špecifikovaný v hlavných cieľoch Občianskeho združenia Pre náš Tomášov. Združenie organizovaním  akcií, ktoré oslovujú všetky vekové skupiny, hlavne deti, mládež, ale aj dospelých, aktivujú skutočnosť s otázkou, prečo je dobré reálne  žiť, bývať, pohybovať sa a jednoducho dýchať v Tomášove, o čom prezentujú naše aktivity už piaty rok od založenia OZ.